Marşrutun izlənməsi və identifikasiyası

Əsas səhifə Xəbərlər

Marşrutun izlənməsi və identifikasiyası

4 Apr 2020

Megger-dən olan kabel axtarış və zədələrin təyin etməsi lokatorları kabel marşrutunun izlənməsi və identifikasiyası prosesini daha sürətli və daha dəqiq edir. Bu təyinetmə sistemləri gündəlik fəaliyyət sahələri  üçün portativdir və elektrik enerji, telekomunikasiya, su, dəmir yolu və qaz təsərrüfatlarındada xidmətlər göstərir. Yüksək və alçaq gərginlikli yeraltı kabellərin axtarışı 5 m dərinliyə qədər aparıla bilər.Marşrutun sürətli, dəqiq təyin edilməsi operatorun təhlükəsizliyini artırır və istehlakçı üçün iş vaxtını minimuma endirmək üçün vacibdir. Meggerin marşrut izləyicilərinin və zədə lokatorlarının çeşidi sahənin Sizə yaratdığı hər hansı bir problemin həlli üçün lazımi avadanlıqların olmasını təmin edir.