SUPROTEC

Suprotec brendli xüsusi təyinatlı kimyəvi qatqıların, SSR zamanından, təxminən 1970-ci illərdən bəri hərbi istiqamətdə xüsusi məxfi kimyəvi maddə olaraq istehsalına başlanmışdır. Yalnız 2002 ci ildə Sankt-Peterburg şəhərində rəsmi satış və eksportana start verilmişdir. Suprotec, mineral ve kimyəvi qatqılardır və müxtəlif növ mühərriklərdə, dəzgahlarda, hidravlik avadanlıqlarda, podşibnik, reduktor, ümumiyyətlə sürtünmə baş verən hər yerdə sürtünmə prosesi zamanı qızmanın və yeyilmənin qarşısını dəfələrlə minimuma endirir.